mindful living

mindful living

Mindful living

Her kan du se indlæg om forskellige aspekter inden for Mindful Living.
Du er meget velkommen til at stille spørgsmål, diskutere og kommentere - og naturligvis også at komme med nye indlæg, som du ønsker at diskutere.

De syv grundværdier

Mindful livingPosted by Susanne Bækholm Fri, March 06, 2015 11:15:45

At være tillidsfuld: Hvad har tillidsfuldhed med Mindfulness at gøre?

Denne grundværdi bliver i flere lærebøger erstattet med Aversion og Tiltrækning som grundværdi. Jeg har valgt at beholde den oprindelige værdi, Tillid (jf. Jon Kabat-Zinn), af flere årsager. Dels mener jeg, at Aversion og Tiltrækning i vid udstrækning omfattes af værdierne Ikke-bedømmelse og Accept, og dels ser jeg Tillid / Tillidsfuldhed som et meget væsentligt element på vejen til en tilstand af Mindfulness.

Når vi arbejder hen imod en tilstand af Mindfulness, arbejder vi samtidig hen imod psykisk styrke. Forudsætningen for at føle sig psykisk stærk er, at vi tror på os selv, dvs. at vi har tillid til, at det, vi mærker, og det, vi gør, er det rigtige i netop det øjeblik, vi hver især befinder os i.

Derfor er det vigtigt, at man via sin meditationstræning udvikler en basal tillid til sig selv, så man stoler på egen intuition og dømmekraft.

Man skal naturligvis være åben og modtagelig over for det, man kan lære af andre, men man skal undgå blot at imitere andre, hvor gode og rigtige de end virker. Man må hele tiden være bevidst om at leve sit eget liv, på lige præcis den måde, man selv fornemmer, er den rigtige.

Når man har tillid til sig selv, er man også i højere grad tilbøjelig til at vise andre den tillid, der er en forudsætning for at udvikle gode og positive relationer.

"Trust yourself to do what your heart is guiding you to do. Your intuition is powerful. Trust it!" (livelifehappy.com) smiley