mindful living

mindful living

Mindful living

Her kan du se indlæg om forskellige aspekter inden for Mindful Living.
Du er meget velkommen til at stille spørgsmål, diskutere og kommentere - og naturligvis også at komme med nye indlæg, som du ønsker at diskutere.

Uformel Mindfulness træning

Mindful livingPosted by Susanne Bækholm Sun, February 15, 2015 11:39:52

Er det tilstrækkeligt at meditere hver dag for at opøve en tilstand af Mindfulness?

I den formelle Mindfulness træning (den daglige meditation) opøver man evnen til bevidst nærvær, idet man hele tiden søger tilbage til åndedrættet, hver gang tankerne fører en væk til fortidige hændelser eller fremtidig planlægning osv. Men øvelsen kan bruges mange gange om dagen på alle mulige gøremål.

Stop op så ofte som muligt, og mærk efter, om du er til stede. Er krop og tanker det samme sted? Det er de højst sandsynligt ikke. Før tankerne bevidst hen til det, du er i gang med lige præcis NU og HER. Hvordan er din vejrtrækning lige nu? Hvilke lyde, hvilke synsindtryk, hvilke dufte omgiver dig lige nu? Hvordan er temperaturen og lyset i lokalet, og hvis du er udenørs, hvordan er vejret, dvs. temperatur, luftfugtighed, blæst, sol / skygge? Hvordan er omgivelserne lige nu? Hvilke mennesker er til stede ud over dig selv?

Mærk efter, om du er mentalt hjemme hos dig selv, og oplev NUet så intenst som muligt. Gentag gerne øvelsen flere gange om dagen, så du træner dig selv i at være Mindful, i at være til stede i dette øjeblik. smiley